We Don't Just Sweat.....WE GLOW ! - Come & Join Us
Sending my HUGE LOVE and THANKS TO ALL.....HAPPY VALENTINES DAY TO YOU ALL good people of RMS Family...I'll see you all on RMS on it's 7th Year Anniversary....Have a very good evening to all...22's LOVE HUGS & KISSES....
***This photo is taken by our very kind hearted photographer Toshikazu Matsuda san....THANK YOU Mat chan.....

               *******
THANK YOU SO MUCH TO ALL from the bottom of my heart....It was an awesome party we did last night....SAIKOUuuuuuuuuuuuuuu!
Minna no okage de HAPPY na toki o sugosu koto dekimashita...Hontoni ARIGATOU GOZAIMASU....
Hayaku kara kite saporto shite itadaita kata tachi ni wa taihen kansha shite imasu.....Iro-iro setting shite kurete ARIGATOUuuuuuuuuu!.
Mochiron RMS CREW ...ANGELS....& FAMILY nimo kans...ha no kimochi ga ippai desu. Hajimete sanka shite itadaki kata mo RMS debyu Arigatouuuuu!

***SPECIAL THANKS TO***
***To all my guest IR Valentine presento lead ARIGATOU GOZAIMASU....
Tamami Namiki Tama IR, Aya & Yumi Murata IR、Hidehiko Yamamoto IR.....Mitakoto monai subarashi lead Saikou deshita....Otsukaresama deshita....
***RMS Group Dancers mo ....Minna Saikouuuuuu!....Sasuga desu ne!
***
Toshikazu Matsuda san....yasumu himanaku sashin totte itadaite HONTONI ARIGATOU GOZAIMASU....Sashin tanoshimi desu.
***
Kaoru Uyama san...subarashii background ezo ...Hontoni ARIGATOU GOZAIMASHITA....Subarashiiiii sugiiiiiiii!...SAIKOU....SAIKOU....SAIKOU!
***Presento & te zukurri choco & cookie iro iro kata kara itadaki ARIGATOU GOZAIMASU. "Gochisousama deshita"
***
Gina Alejandro Moro san....presento wrapping subarashi "ARIGATOU GOZAIMASU"
***Kono special o SHARE shite kudasatta kata gata nimo fukaku kansha shitemasu...
***Saigoni.....watashino no CEO....
Mayumi Hasimoto san, Yumi Murata san, Shuichiro Zumba.....tokubetsu na kansha no kimochi de ippai desu.

Minasan OTSUKARESAMA DESHITA.....Mo ichido " Kokoro kara HONTONI ARIGATOU GOZAIMASHITA"....
Mata RMS Circle to 7 shunen de aemashou ne...Yoroshiku Onegaishimasu...
HAPPY VALENTINES TO EVERYONE....SEnding you all my LOVE HUGS & KISSES......GOD BLESS....22